Rất thật lòng tôi đã buồn tới muốn khóc khi đọc bài thơ này của Thúy Quỳnh - HTT

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 

 
 
 hãy Clik chuột vào hình trên để thấy tình yêu ấm lại
 
 Viết giữa đêm và ngày hay đến nhẹn ngào thổn thức đến òa vỡ sao trời tuột xuống hồn tôi nỗi chạnh lòng về một tình yêu đã mất. Tôi không phải là kẻ trốn chạy. Nhưng tôi không biết đi tìm ở đâu. Trống vắng đến lạnh lùng nỗi đau nhân thế. Người yêu ơi!
HTT
 
 

More...